Letecká
preprava

Ako funguje letecká preprava?CARGO GROUP SLOVAKIA - Letecká preprava

Letecká preprava zásielok svojou spoľahlivosťou, rýchlosťou a flexibilitou predstavuje najrýchlejšie riešenie vašich prepravných potrieb v rámci celého sveta. Náš tím expertov s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti leteckých prepráv a spracovania leteckého nákladu (carga) je pripravený poskytnúť vám najefektívnejšie a najspoľahlivejšie riešenie leteckých prepráv podľa vašich požiadaviek.

Naše riešenia sú založené na spolupráci s renomovanými leteckými dopravcami a špedičnými partnermi zastúpenými v prevažnej väčšine krajín sveta, čo nám umožňuje poskytnúť globálne pokrytie vašich prepravných potrieb. Dlhodobé partnerstvá s majoritnými leteckými dopravcami zaručujú tie najefektívnejšie prepravné stratégie, ktoré udržia vaše zásielky na správnej ceste. Našim zákazníkom poskytujeme manipulačné služby v hlavných svetových leteckých uzloch, vynikajúce dodacie lehoty, zaistenú kapacitu a výhodné ceny.

Naše služby leteckej prepravy ponúkajú all-in-one riešenie nielen leteckej časti prepravy zásielok a manipulačné služby na letiskách, ale aj nadväzujúcu pozemnú prepravu v móde od dverí k dverám (door-to-door). Zabezpečujeme tiež doplnkové služby v oblasti colného zastúpenia v dovoze/vývoze tovaru, poistenie leteckého carga, a v neposlednom rade sledovanie zásielok (tracking). Naše priebežné monitorovanie prepravy navyše zaručuje jej zvýšenú bezpečnosť.

V prípadoch urgentných prepráv ponúkame expresné služby, pre ktoré využívame možnosť odoslania zásielok z najbližších letísk, prípadne z významných letísk s priamymi leteckým linkami, bez využitia prekládkových uzlov (hubov). Ponúkame aj kombinácie optimálnej doby prepravy s výhodnými sadzbami, pričom využívame skladanie prepravných jednotiek (AWB consol based, ULD based), ktoré eliminujú prepravné riziká z dôvodu častého prekladania v uzloch a zjednodušujú presun zásielok medzi nami a leteckými dopravcami. V prípade potreby ponúkame vlastné skladové priestory, o ktorých sa dozviete viac v sekcii sklad a logistika.

Klienta informujeme o všetkých požiadavkách k leteckej preprave, ako napríklad colné predpisy, poskytneme potrebné poradenstvo a poskytneme podporu pri získavaní dôležitých dokumentov nevyhnutných k zabezpečeniu plynulej, rýchlej a pohodlnej prepravy.

Prečo vystúpať do výšok spolu s nami?

Naše oddelenia sú pripravené vyhovieť vašim požiadavkám a vybrať pre vás najvhodnejší spôsob prepravy a skladovania pre akýkoľvek druh tovaru.

Vyberieme pre vás vhodné prostriedky a služby:

 • preprava štandardných zásielok v importe/exporte
 • preprava urgentných zásielok
 • preprava podľa rôznych požadovaných dodacích podmienok (Incoterms 2020)
 • preprava nebezpečného tovaru
 • rýchle a nákladovo efektívne riešenia pre maloobchod
 • dodávky pre segment „Automotive“
 • preprava rýchloobrátkového spotrebného tovaru (FMCG)
 • preprava technológií a s ňou spojené služby
 • skladovanie tovaru
 • sledovanie zásielok
 • pripoisťovanie zásielok ALL RISK
 • zastupovanie v colnom konaní
 • prepravné poradenstvo


SÍDLO TRNAVA
Zavarská 10/M
917 01 Trnava
Slovenská republika

FAKTURAČNÉ ÚDAJE
IČO: 47 429 364
DIČ: 2023882982
IČ DPH: SK2023882982

TÜV SÜD ISO 9001 CARGO GROUP SLOVAKIA s.r.o. na LinkedIn CARGO GROUP SLOVAKIA s.r.o. na instagrame CARGO GROUP SLOVAKIA s.r.o. na facebooku
Žiadosť o cenovú ponukuPožiadajte o cenovú
ponuku pre leteckú prepravu